1. "PRYMEX" Pryczkowski Kazimierz (dalej jako PRYMEX) uprzejmie informuje, że dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytania za pomocą formularza kontaktowego.

Podając swój adres e-mail oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PRYMEX moich danych osobowych ww. celach. Jednocześnie oświadczam, że wiem, że w każdej chwili mogę moją zgodę wycofać.

2. Oświadczam, że wiem i rozumiem, że przysługuje mi prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

3. Oświadczam, że wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wysłanie zapytania za pośrednictwem witryny prymex.pl.

4. Oświadczam, że wiem, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) lub po wejściu w życie nowelizacji przepisów Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).